Vrátenie tovaru

K vráteniu tovaru odporúčame použiť prehľadný formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme E-mailom).

V súlade s ustanovením § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

MYMAME s.r.o.
Velehradská 7
821 08 Bratislava

alebo môže byť doručené elektronicky na mymame@mymame.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania a číslo bankového účtu kupujúceho. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a nepoužívaný.