Bratislavské metro

Autor: Marek Chmiel


Tento rok uplynie 45 rokov od prvej písomnej zmienky starých Čechoslovákov o legendárnom bratislavskom metre. Toto výročie si zaslúži dôstojný pamätník. Oslavu ľudského umu a šikovnosti. Vytrvalosti a nepoddajnosti. Sústredenia a nemalých obetí. Happening pri základnom kameni na prvej stanici nie je celkom možný, tak si toto výročie pripomenieme tak, ako vieme. Týmto krytom. Prajeme šťastnú cestu.Kolekcie: KOMPOT

Typy: Kryt na telefón

Súvisiace produkty