Tá Koláčová je už všade! Mindžujú ľudia a my pritakávame. Áno, je! Aj my ju máme. A máme jej viac ako ktokoľvek iný. My máme web, kde nájdete najviac koláčovských výrobkov na svete. Tradičné pásikavé jemne papuľnaté až cynické odkazy, rodinnú kolekciu pre všetkých, ktorí žiarlili, že nie sú mama, ale aj celkom nové obrázkovo-nápisové nápady. Pokryť sa Koláčovou je nekonečne plodné, vďaka jej krytom získate veľa nepriateľov, ale aj priateľov. Jedno lepšie ako druhé. Koláčová sa týmito krytmi pokrýva aj sama a môže zodpovedne konštatovať, že prežili aj pád dvojičiek. Neraz, ba až niekoľkokrát.
VŠETKY Koláčovské kryty sa dajú vyrobiť aj v češtine, či INOM JAZYKU. Ak máte záujem o text v inom jazyku, napíšte nám presné znenie preloženého textu v poznámke. Výroba môže trvať o štipku dlhšie, ale nakoľko má autorka diagnostikovanú hyperaktivitu, bude to iba krátke dlhšie. Chápete. Yes, Jo, Igen, Ja...